Xplora

Taaltraining Nederlands

Hogeschooltaal is een totaalpakket voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal. Het bevat alle elementen voor het leren schrijven van een eindwerkstuk.

Voor wie?

Hogeschooltaal is gemaakt voor studenten in het hoger onderwijs. Met de zelfstudiepakketten kun je een eventuele achterstand wegwerken op het gebied van spelling en grammatica.

Meer over Hogeschooltaal op Xplora Innovatielab...

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2016.