Xplora

Welzijn

Nieuw in de collectie

Databanken Welzijn

Uitleg symbolen

Augeo magazine Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld
Wereldwijd toegankelijk
Boom criminologie Tijdschriften over criminologie en herstelrecht van Boom
Wereldwijd toegankelijk
Boom Digitale Bibliotheek E-books voor de domeinen algemeen, economie, gezondheidszorg, recht en welzijn
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Boom tijdschriften Wetenschappelijke tijdschriften van Boom
Wereldwijd toegankelijk
Coachlink Kennisbank voor coaching en ontwikkeling
Wereldwijd toegankelijk
EBSCO eBooks Engelstalige en Nederlandstalige e-books
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Effectieve sociale interventies Vergelijkbare interventies voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep
Wereldwijd toegankelijk
Emerald Journals Wetenschappelijke tijdschriften over economie, welzijn, onderwijs en techniek
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Journal of Social Intervention Wetenschappelijk tijdschrift over maatschappelijk werk, maatschappelijke vorming, sociale politiek, de zorgsector en organisatorische ontwikkelingen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Kennisbank Diversiteit en Emancipatie Over diversiteit en emancipatie: beschrijvingen van en verwijzingen naar informatie
Wereldwijd toegankelijk
Mens en Maatschappij Drie-maandelijks tijdschrift voor sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk
Nederlands jeugdinstituut Jeugd en opvoeding: interventies, onderzoek, instrumenten en na-en bijscholing
Wereldwijd toegankelijk
Oxford Journals Social Sciences Internationale tijdschriften op het gebied van social science
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SAGE journals online 500 internationale tijdschriften op gebied van geestes- en sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Sage Research Methods Online Sage Research Methods Online (SRMO) beschrijft onderzoeksmethoden en een nieuw ontworpen taxonomie op het terrein van sociale en gedragswetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
ScienceDirect Tijdschrift over maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen
Wereldwijd toegankelijk
Soziodigitaal Artikelen uit sociale en pedagogische vakbladen van uitgeverij SWP
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
Thesaurus Zorg en Welzijn Verklaring en systematiek van meer dan 20.000 termen over zorg en welzijn
Wereldwijd toegankelijk
Tijdschrift Positieve Psychologie Tijdschrift over de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie
Maak voor toegang een account aan
Wereldwijd toegankelijk
Tijdschrift voor Psychiatrie Peer reviewed artikelen uit Nederland en België over psychiatrie
Wereldwijd toegankelijk
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast samenvattingen van andere items
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleidinginstructiefilm
Laatst bijgewerkt op 28 juni 2017.

Weblinks Welzijn

Sociologie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistische schatkamer van Nederland. Bevat o.a. Statline, Kerncijfers, Statistisch Bulletin en het Conjunctuurbericht.
Sociaal Cultureel Planbureau Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut. Het publiceert rapporten en adviseert gevraagd en ongevraagd de regering en de Eerste en Tweede Kamer.
SocioSite Sociaal-wetenschappelijk informatiesysteem vanuit de Universiteit van Amsterdam. SocioSite is de gouden gids voor sociale wetenschappen.

Sociale psychologie

COC Nederland Nederlandse vereniging voor integratie van homoseksualiteit: projecten, nieuwsbrief, publicaties, discussieforum, informatie over locale afdelingen en links
Mikado Mikado vormt een toegangspoort tot interculturele kennis, expertise en informatie voor de gehele gezondheidszorg.
Rutgers WPF Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun werk, zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten.

Sociale vraagstukken

Anja Meulenbelt weblog Discussies (zonder scheldpartijen) over antiracisme, Islam, emancipatie, Palestina/Israel en Nederland multicultiland
Atria Atria is het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Buurtwijs Platform voor buurtontwikkeling
Canon van sociaal werk Nederland De Canon Sociaal Werk wil studenten, professionals en beleidsmakers inzicht geven in de geschiedenis van het sociaal werk in de breedste zin
College voor de rechten van de mens Bevat uitspraken van de Commissie en wetteksten over gelijke behandeling
Echo Echo is een landelijk expertisecentrum voor diversiteitsbeleid van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven.
Emancipatie.nl Een initiatief van de Joke Smit Stichting over emancipatie
Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid Onderzoeksinstituut ISW over de sociaal weerbare samenleving en integratie van culturele groepen
Journal of Social Intervention Wetenschappelijk onderzoek en reflecties op de praktijk van sociale interventie voor academici en professionals
Kennisplatform Integratie & Samenleving KIS voor onderzoek en advies over integratie, migratie en diversiteit
KennisRing | Sociale zekerheid Beknopte informatie over werk, uitkeringen en vergoedingen.
Loketgezondleven.nl Kennis en praktische handvatten voor professionals bij hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers
Maghreb.nl Website over de Marokkaanse cultuur in Nederland
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
RSS-feed
SZW ontwikkelt beleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomens, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden
Platform31 Kennis van stad en regio.
Verwey-Jonker Instituut
RSS-feed
Onderzoeksinstelling voor sociale vraagstukken. Het instituut wil de sociale participatie van burgers bevorderen en bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen. De publicaties zijn direct oproepbaar.
Werkplaatsen Sociaal Domein Samenwerkingsverbanden van lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties over maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Maatschappelijk werk

GGZ-richtlijnen Evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen
Jellinek Site over alcohol-, drugs- en gokverslaving
MO Groep+, maatschappelijke ontwikkeling voor iedereen De MOgroep is een branche-organisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
Movisie
RSS-feed
Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers NVMW informatie over congressen, het beroepsregister van maatschappelijk werkers, onderzoeksprojecten en publicaties
PON
RSS-feed
Het kenniscentrum op sociaal terrein voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant
Social Care Online Zeer uitgebreide Engelstalige database over maatschappelijk werk. Bevat o.a. onderzoeksverslagen, krantenartikelen en links.
SOZIO SPH Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen.
Trimbos-instituut Landelijk kenniscentrum voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
Vilans Kenniscentrum voor langdurende zorg over gehandicapten- en ouderenzorg, wonen, technologie en kwaliteit van zorg

Jeugdhulpverlening / gezinsproblematiek

Zorg voor de Jeugd Nederland Moderne geschiedenis (vanaf 1800) van de zorg voor de jeugd
Community Care Praktijkvoorbeelden uit maatschappelijk werk gebaseerd op recent onderzoek (Engelse website)
Handreiking eergerelateerd geweld Handreikingen en informatie voor iedereen die met eergerelateerd geweld in aanraking komt
Huiselijk geweld Informatie over en hulp bij huiselijk geweld in Nederland
Jeugdkennis
RSS-feed
Over nieuwe ontwikkelingen in de jeugdsector
Nederlands Jeugd Instituut (NJi) Het NJi richt zich op het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jeugdigen en de sociale en pedagogische context waarin zij leven
Pleegzorg Nederland Informatie, links, actualiteiten en adressen over pleegouderschap, pleegouders en pleegkinderen
Richtlijnen jeugdzorg Aanbevelingen voor jeugdzorgprofessionals
Werken met risicojongeren Landelijk online netwerk voor en door sociale professionals betrokken bij jongerenwerk, jeugdzorg, GGZ, maatschappelijk werk, onderwijs, arbeidstoeleiding, justitie en politie
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme Wetenschappelijk tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Gehandicaptenzorg

Kennisplein gehandicaptensector
Kennisnetwerk voor beleid, zorg- en dienstverlening op het gebied van de gehandicaptenzorg, met informatie over de eigen projecten en veel links
MEE
RSS-feed
MEE biedt onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
RSS-feed
VGN is de brancheorganisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Over zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap
Laatst bijgewerkt op 10 februari 2017.