Xplora

Zoeken en vinden


 

 
 

 
Laatst bijgewerkt op 8 juni 2017.

Baken het onderwerp af

Waar moet het gevraagde aan voldoen?
Overleg met de docent of begeleider over:

 • doel
 • inhoud
 • niveau
 • lengte

Vragen formuleren

Vertaal de opdracht in een of meerdere vragen. Dit heeft als voordeel dat je gericht naar antwoorden zoekt:

 • Wat is de centrale vraag?
 • Formuleer deelvragen.

Hoe je vragen formuleert komt waarschijnlijk aan bod in lessen zoals schriftelijke taalvaardigheid of onderzoeksvaardigheden.

Enkele bronnen over het formuleren van vragen:

Of via de websites:
Laatst bijgewerkt op 6 augustus 2015.

De vraag maakt vaak al duidelijk welk soort bron het meest geschikt is voor het vinden van een antwoord.

Voor een algemene vraag gebruik je vaak een boek. Hiermee krijg je een beeld van het onderwerp.

Zoek je 'harde' onderzoeksgegevens dan kies je eerder een wetenschappelijk artikel.

Kijk hier voor inhoud van bronnen.

Als je langer aan een onderwerp werkt is het handig om informatie naar je toe te laten komen.

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2016.

Zoektermen formuleren

Maak per deelvraag een lijst van woorden waarmee je wilt gaan zoeken.

Voorbeeld social media. Denk daarbij aan:

Enkel- en meervoud sociaal medium of social media
Synoniemen sociale media
Gerelateerde termen met vrijwel dezelfde betekenis sociale netwerken
Exacte woordcombinatie "laughing out loud"
Afkorting LOL
Andere schrijfwijze Brits Engels en Amerikaans Engels internetorganisation of internetorganization
Overkoepelende term media
Verkleinende term Instagram
Term in een andere taal Les media sociaux (Frans)

Tips voor het verzamelen van zoektermen

 • Gebruik de woorden uit de vraag, opdracht of casus
 • Gebruik woordenboeken zoals Encyclo of zoek naar synoniemen
 • Lees algemene teksten over het onderwerp en zoek naar vaktermen/vakjargon
 • Zoek naar gerelateerde termen bijvoorbeeld via http://zoeken.bibliotheek.nl
 • Gebruik mindmapping om te brainstormen
 • Bekijk de literatuurlijst van een bruikbare bron
 • Kijk in literatuurlijsten naar een auteursnaam die vaak voorkomt. Misschien is dat een specialist. Gebruik de naam als zoekterm.
 • Wikipedia is bruikbaar voor zowel synoniemen, vaktermen als literatuurlijsten

Tips voor vertalen naar Engels

 • Woordenboeken
 • Google Translate. Klik op de vertaling voor alternatieven.
 • Let op de context waarin woorden worden gebruikt
  • Voorbeeld: shoulder betekent schouder maar ook wegberm
 • Hetzelfde woord kan in diverse talen een heel andere betekenis hebben. Voorbeeld:
  • beer (Nederlands: diersoort, Engels: drank)
  • joint (Nederlands: soft drug, Engels: o.a. gewricht)
 • Kijk ook in de Engelstalige versie van Wikipedia
 • Let op verschil tussen Brits en Amerikaans Engels:
 • Engelse taaltips
Laatst bijgewerkt op 6 augustus 2015.
 

Hoe gebruik ik wat ik gevonden heb?

Selecteren

Lees de informatiebronnen globaal en maak een inschatting van de bruikbaarheid.

 • Scan de inleiding, conclusie, samenvatting of kopjes

In hoeverre geeft de informatie antwoord op de vraag?

 • Een deel van het antwoord?
 • Een verwijzing naar het antwoord?

De plaats van de zoekterm geeft een indicatie van de bruikbaarheid.

Staat de term in de titel of samenvatting dan is de bron waarschijnlijk beter bruikbaar dan wanneer de term alleen in de tekst voorkomt.

Beoordelen

Beoordeel de expertise van de informatiebron en de samensteller(s).
Hoe recent is de informatie? Is dat van belang?
Interpreteer tekst, figuren en tabellen en trek conclusies.

Voor het beoordelen van websites kun je gebruik maken van:

Bewaren

Bewaar de relevante informatie --> Literatuurverwijzingen beheren met Refworks.

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2016.
 • Lees en bestudeer de tekst intensief
 • Leg verbanden met andere informatie
 • Leg verbanden met je eigen kennis
 • Breng de informatie bij elkaar in een logisch geheel
 • Vermeld de exacte bronverwijzingen

Hoe doe je dat?

 • Vat in eigen woorden de kern van de informatie samen
 • Groepeer de informatie bij de vragen en deelvragen
 • Verwerk het tot een eindproduct dat voldoet aan de voorschriften voor stijl en structuur
 • Zorg voor juist citeren en correcte bronvermelding
  (APA en RefWorks)

Plagiaat en auteursrecht: wat mag wel, wat mag niet?

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2016.

Evalueer het resultaat en het proces

 • Hoe efficiënt was het zoekproces?
 • Hoe bruikbaar is het zoekresultaat?
 • Wat kan er beter?

Hoe pak je dit aan?

 • Ga steeds na of je werk nog voldoet aan de eisen die gesteld worden
 • Benoem welke stappen uit de cyclus wel of niet goed lopen
 • Vraag feedback op kwantiteit en kwaliteit van gevonden informatie
 • Zijn er hulpmiddelen ter verbetering?
  • Handleidingen of filmpjes met tips over onderdelen die beter kunnen
  • Het afstudeerspreekuur
Laatst bijgewerkt op 8 maart 2016.