Xplora

Zoeken en vinden Toolbox

30 augustus 2017

In de toolbox vinden docenten en studenten (les)materialen voor het zoeken en kritisch verwerken van informatie.

7 pilaren

De toolbox bestaat uit 7 pilaren. Elke pilaar is een deel van het proces en wordt gevuld met lesideeën, kant-en-klare presentaties, screencasts, quizzen enzovoorts.

Een docent kan hierop zijn onderzoeksleerlijn, taallijn of een autenthiek beroepsproduct van een opleiding baseren. De informatiespecialist van jouw opleiding staat je hierbij graag terzijde.

Meer uitleg over de toolbox en het theoretisch kader.

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2017.

De 7 pilaren van de toolbox zijn afgeleid van the VITAE Research Development Framework en de SCONUL Seven Pillars of Information Literacy (2012). Voor dit framework is gekozen omdat het zich richt op de professionalisering van onderzoekers in hun academische vaardigheden, waaronder Information Literacy.

Ook in de Avans Onderwijsvisie (2014) wordt het belang van een onderzoekende houding beschreven. Elke student moet zijn kritische en reflectieve denkvermogen ontwikkelen. De 7 pilaren beschrijven leerdoelen voor de houding en competenties van informatievaardigheid. De opleiding zelf kiest binnen haar curriculum hoe en op welk niveau zij elementen van deze pilaren inzet.

De toolbox Hoe kan ik bevat filters per pilaar en kan vrij doorzicht worden onderwerp of materiaalsoort.

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2017.