Xplora

print

Taaltraining Nederlands

Hogeschooltaal is een totaalpakket voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal. Het bevat alle elementen voor het leren schrijven van een eindwerkstuk.

Hogeschooltaal is specifiek voor het hbo ontwikkeld en gekoppeld aan het taalniveau referentiekader (3F, 4F).

Voor wie?

Hogeschooltaal is gemaakt voor studenten in het hoger onderwijs. Met de zelfstudiepakketten kunnen zij een eventuele achterstand wegwerken op het gebied van spelling en grammatica.

Ook zijn er cursussen opgenomen die deel uitmaken van het gebruikelijke curriculum Nederlands. Docenten kunnen deze ter ondersteuning in de lessen inzetten.

Voor bijvoorbeeld dyslectische en anderstalige studenten is het moeilijk om het vereiste niveau te halen. Hogeschooltaal heeft voor deze studenten cursussen ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan veel voorkomende problemen. Door extra theorie en oefeningen aan te bieden, is het ook voor hen mogelijk om de vereiste taalniveaus te halen.

Individuele toegang tot de training

Studenten en medewerkers kunnen individueel een trainingsprogramma Nederlands bestellen via www.hogeschooltaal.nl/webshop.

De kosten zijn € 50,- voor een periode van vijf jaar. De training kan dan overal waar internet is gebruikt worden.

Na betaling krijgt de student via https://avans.htaal.nl toegang tot Hogeschooltaal.

Didactische toepassingen

Een academie kan Nederlands als online taaltraining aanbieden voor studenten die moeite hebben met spelling en grammatica.

Neem contact op met de accountmanager van Hogeschooltaal voor advies en het maken van afspraken over de organisatorische aspecten.

Toetsen in Hogeschooltaal

Het trainingsprogramma is bij uitstek geschikt als voorbereiding op de (niveaubepalings)toetsen die in het programma verwerkt zijn.

De taaldocent of studiecoördinator van een academie kan toetsen spelling, stijl en grammatica beschikbaar stellen, in overleg met Hogeschooltaal. Op het afgesproken tijdstip zien de studenten op hun persoonlijke pagina dat er een toets is ingepland.

De toets wordt automatisch gecorrigeerd. Hogeschooltaal certificeert studenten op 3F- of 4F-niveau. Docenten kunnen de voortgang en resultaten van hun studenten monitoren via het studentvolgsysteem.

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2019.