Xplora

print

Zoekvraag formuleren

Het is belangrijk om je zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. Dit vergroot de kans dat je de juiste informatie vindt om je zoekvraag te beantwoorden.

Vanuit je probleemstelling kom je tot een zoekvraag:

 • één zoekvraag,
 • of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen.

Voorbeeld over sociale media

De hoofdvraag is bijvoorbeeld:
Wat zijn de effecten van het gebruik van sociale media in het hoger onderwijs op het leergedrag van studenten?

De deelvragen:

 • Is dit effect hetzelfde voor jongens en meisjes?
 • Is dit effect internationaal vergelijkbaar?
 • Zijn er verschillende effecten te zien per sociaal medium?
 • ...

Specificeer je zoekvraag zoveel mogelijk, hierbij kun je gebruik maken van de 5 W’s:

 • Wie
 • Waar
 • Wanneer
 • Wat
 • Waarom

Open en gesloten vragen

Een zoekvraag kan open of gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vraag:
Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoorts...

Probeer een hoofdvraag op te stellen die bestaat uit drie elementen. Meestal zijn dit doelgroep, onderwerp en proces. In het voorbeeld over sociale media zijn dit studenten, sociale media en leergedrag.

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2020.