Xplora

print

Audiovisuele apparatuur lenen

Als student of medewerker kun je zogenaamde handheld AV-middelen lenen. Het gaat om:

  • fotocamera's (tips)
  • videocamera's
  • voicerecorders

Je kunt deze middelen reserveren via ServicePunt.avans.nl.

Tips en instructies voor het gebruik

Bovenaan deze pagina vind je een afspeellijst met video-instructies.

Ook hebben we een aantal tips voor het gebruik van de fotocamera:

Uitleenvoorwaarden voor AVM

De bruikleennemer gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en afspraken voor de bruikleen van audiovisuele materialen na het in het ontvangst nemen daarvan.

De bruikleennemer is verplicht:

  • om vóór het einde van de uitleentermijn de audiovisuele materialen terug te bezorgen op de locatie waar deze zijn opgehaald
  • de audiovisuele materialen terug te bezorgen in de staat waarin ze ontvangen zijn
  • om bij beschadiging, vermissing, verduistering of diefstal zorg te dragen voor de reparatie of vervanging van de geleende materialen. Vervangend materiaal moet ten minste van hetzelfde merk en vergelijkbaar type zijn.
  • om te bewaren opnames te kopiëren naar een eigen medium. Alle bestanden worden na inlevering van de apparatuur gewist door Multimedia Support.
  • de audiovisuele materialen alleen te gebruiken voor activiteiten die betrekking hebben op het onderwijs
  • melding te maken wanneer apparatuur niet naar behoren werkt

Avans Hogeschool is niet aansprakelijk als de uitgeleende audiovisuele materialen worden gebruikt in strijd met wettelijke regels.

Laatst bijgewerkt op 22 september 2020.