Xplora

Gezondheidszorg

 


 

Nieuw in de collectie

Databanken Gezondheidszorg

Uitleg symbolen

Archives of physical medicine and rehabilitation Archives of physical medicine and rehabilitation vanaf 2011
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Boom Digitale Bibliotheek E-books voor de domeinen algemeen, economie, gezondheidszorg, recht en welzijn
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
CINAHL Internationale verpleegkundige en paramedische literatuur
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleiding
Cochrane Library Evidence based medicine-literature.
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Platform over veranderende zorg door nieuwe technologieën en slimme innovaties
Login te verkrijgen via xplora@avans.nl
Wereldwijd toegankelijk
Invert Nederlandstalige tijdschriftartikelen op het gebied van verpleegkunde
Wereldwijd toegankelijk
Joanna Briggs Institute EBP Database JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, van 2012 tot heden
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
JOSPT Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy vanaf 2010
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Ovid Medische en verpleegkundige tijdschriften van WoltersKluwer via Ovid
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
PEDro Evidence Based fysiotherapie: bibliografische verwijzingen en samenvattingen van trials, reviews en protocollen
Wereldwijd toegankelijk
PubMed (Bio)medische literatuur: abstracts, maar soms ook full-text artikelen. Zoek op trefwoord (MeSH), auteur of tijdschriftnaam
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SAGE journals online 500 internationale tijdschriften op gebied van geestes- en sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ScienceDirect Tijdschriften van Elsevier ScienceDirect. Full-text artikelen vanaf 1995. Van oudere artikelen is de samenvatting beschikbaar
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
Thesaurus Zorg en Welzijn Verklaring en systematiek van meer dan 20.000 termen over zorg en welzijn
Wereldwijd toegankelijk
Koninklijke Van Gorcum E-books over gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Via het Yindo platform
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Vilans KICK-portaal Protocollen voor voorbehouden handelingen. Actuele landelijke richtlijnen en praktische adviezen uit werkveld en opleidingen
Login te verkrijgen via xplora@avans.nl
Wereldwijd toegankelijk
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast samenvattingen van andere items
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleidinginstructiefilm
Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2019.

Weblinks Gezondheidszorg

Algemeen

BioDigitalHuman: Anatomy and Health Met een gratis inlog heb je toegang tot een basisdeel van deze anatomie-website in 3D. Bevat ook een globale uitleg van verschillende aandoeningen. Geschikt voor Firefox of Chrome browser
CIBG Site waarop zorginstellingen zich verantwoorden op het gebied van financiën en de kwaliteit van zorg en personeelsbeleid. Jaarverslagen vanaf 2000 kunnen geraadpleegd worden
Diliguide Zoekfunctie voor de richtlijnen van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en andere gezondheidszorg-organisaties en -verenigingen
Directory of Open Access Journals - DOAJ Overzicht van open access tijdschriften. Met zoekfunctie.
DomoZine Over domotica en gebouwautomatisering
Free Medical Journals Alfabetisch overzicht van tijdschriften die direct full-text toegankelijk zijn, of na een tijdelijk publicatieverbod
Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ over gezondheidszorg en verpleging, geneesmiddelen enzovoorts. Onderzoeken en beleidsdocumenten onder 'Actueel'
Institute for Positive Health - IPH Over positieve gezondheid, tools en inspiratie
Joanna Briggs Institute library Systematische reviewprotocollen en reviews over gezondheidszorgonderzoek, opgezet volgens de JBI methodologie. Deels open access. Niet opgenomen in PubMed, Cochrane of Trip
Nationaal Kompas Volksgezondheid Over de volksgezondheid in Nederland: gezondheidsdeterminanten, preventie, zorg, internationale vergelijkingen en gezondheidsachterstanden
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie - NPCF
RSS-feed
Het landelijke samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties met actuele informatie over de zorg en de online versie van Gids Patiëntenorganisatie
NIVEL
RSS-feed
Het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg: toegepast onderzoek, nieuws en dossiers, o.a. voor fysiotherapeuten en verpleegkundigen
NVVE De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levensEinde over de medische en juridische aspecten van euthanasie
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu
RSS-feed
Kennis- en onderzoeksinstituut voor bevordering van de volksgezondheidszorg en een gezond en veilig milieu
SUMSearch Eenvoudig en in één handeling medische informatie zoeken in o.a. PubMed, National Guideline Clearinghouse, DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness) en de National Library of Medicine
Trip Engelstalige databank voor medische richtlijnen. Vind snel een evidence based antwoord op een klinische vraag
Vilans Kenniscentrum voor langdurende zorg over gehandicapten- en ouderenzorg, wonen, technologie en kwaliteit van zorg
Virtual Training Suite Trainingen voor het verbeteren van je zoekacties op het web. Vooral de onderstaande tutorials zijn interessant:
Internet for Nursing
Internet for Allied Health
Internet for Medicine
VSOP – Alliantie voor Erfelijkheids-vraagstukken Samenwerkingsverband van 60 patiëntenorganisaties voor erfelijke aandoeningen: dossiers, genetische vraagstukken en biomedische toepassingen

Ziektekunde

AIDSinfo
RSS-feed

Van de U.S. Department of Health and Human Services: hiv/aids medical practice richtlijnen, hiv-behandeling en -preventietrials en onderzoek voor gezondheidszorgmedewerkers, onderzoekers en patiënten

Diseases and conditions Ziekten en aandoeningen in Medscape
HIV InSite Uitgebreide voorlichting over preventie en behandeling van hiv en aids door de UCSF, ondersteund door farmaceutische bedrijven
Infectieziekte-informatie voor professionals
RSS-feed
Het CIb van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begeleidt de bestrijding van infectieziekten. De site bevat protocollen, draaiboeken, hygiënerichtlijnen, checklisten, kwaliteitsprofielen en alle LCI-richtlijnen
KWF Kankerbestrijding Informatie over behandeling, verschillende soorten kanker, research en subsidiemogelijkheden
Merck manual medisch handboek Online versie van dit medisch handboek
Merck manual - professional edition Engelstalige editie van het Merck handboek voor professionals
Reumafonds Site over reuma met veel patiënteninformatie

 

Psychiatrie

National Institute of Mental Health - NIMH
RSS-feed
Onderzoek naar symptomen, behandeling en preventie van mentale ziekten
Nederlandse Vereniging voor Autisme - NVA Medische en praktische informatie over autisme
Psychiatrienet
 
Door experts verzamelde psychiatrische ziektebeelden en onderwerpen. Afkomstig van kwalitatieve sites over psychiatrie
Psychowijzer
RSS-feed
Over oorzaken, gevolgen en behandelmethoden van een groot aantal psychische problemen
PsycNET PsycARTICLES en PsycBOOKS van APA. Klik rechts op Search. Onder Term Finder zit een handige trefwoordenlijst
Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa - SABN Informatie over eetstoornissen: preventie, herkenning en behandeling
Tijdschrift voor Psychiatrie
RSS-feed
Peer reviewed artikelen uit Nederland en België over psychiatrie
Trimbos-instituut
RSS-feed
Het landelijk kenniscentrum voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg met publieksinformatie en verwijzingen op het gebied van GGZ en verslaving
Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen - VMDB Patiëntenorganisatie voor manisch depressieve mensen en hun omgeving, o.a. over de ziekte MDS en lotgenotencontact

Fysiotherapie

Archives of physical medicine and rehabilitation
RSS-feed
Het gelijknamige tijdschrift vanaf 2011
Fysiostart Startpagina voor paramedici en fysiotherapeuten: medische literatuur, richtlijnen, vacatures, opleidingen en organisaties
JOSPT
RSS-feed
Journal of orthopaedic and sports physical therapy vanaf 2010
KNGF Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. De site biedt informatie over de eigen organisatie, onderzoek en vacatures. De KNGF richtlijnen zijn tevens full-text toegankelijk.
Tijdschrift voor ouderengeneeskunde

Online archief van het gelijknamige tijdschrift, vanaf 2010. Artikelen van vóór 2010 zijn te vinden bij Springerlink

Verpleegkunde

Apotheek.nl De beroepsorganisatie van Nederlandse apothekers over geneesmiddelen, ziekte(verschijnselen) en zelfzorgmedicijnen
Canon Verpleegkunde

Geschiedenis van de verpleegkunde. Met een overzicht van mensen die een pioniersrol hebben vervuld binnen het vak.

Farmacotherapeutisch Kompas Objectieve informatie over geneesmiddelen en therapie. Zoek op geneesmiddel of indicatie
Geneesmiddelen repertorium Onafhankelijk overzicht van geregistreerde informatieteksten (IB1 teksten) van farmaceutische spécialités. Zoekacties doorlopen de volledige tekst van de bijsluiter. Alleen volledige toegang met betaald abonnement
Kind en zorg

Over het welzijn van het kind voor, tijdens en na opname in het ziekenhuis

LEVV Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging is sinds 2011 onderdeel van het V&VN. Informatie over wetgeving, richtlijnen, onderzoek en de NAZ databank
Proefschriften Verpleegkunde

Overzicht van proefschriften over verpleegkunde in Nederland en Vlaanderen

Veiligheid Consument en Veiligheid wil de veiligheid thuis, in de woonomgeving en op het werk verbeteren. Filmpjes en full-text rapportages over ongevallen en veiligheid
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - V&VN Beroepsvereniging met vacatures en vakdossiers, bijvoorbeeld over wetgeving. Onder 'Afdelingen & Platforms' vind je verpleegkundige organisaties en hun richtlijnen.
Werkgroep Infectie Preventie - WIP Richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg. Tevens een overzicht van THIPDOCS zoals deze zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie vanaf 1996
Woundcare Consultant Society - WCS Toegang tot een online bibliotheek op het gebied van wonden en wondverzorging. Ook is er een vragenrubriek.
Het WCS wondenboek is in Xplora Breda te vinden onder kastplaatsing 613.9 WOND
Ziekenhuis.nl Ziektebeelden, medisch woordenboek, medicijnengids en een uitgebreid overzicht van patiëntenorganisaties
Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2019.

Gezondheidszorg weblog

Kijk op http://xploravooragz.blogspot.nl/

Xplora voor AGZ
Laatst bijgewerkt op 1 september 2017.