Xplora

print

Onderwijs

 


 

Databanken Onderwijs

Uitleg symbolen

Creëer en Leer Lesprogramma’s beeldende vorming, muziek en drama voor alle basisschool-groepen.
Klik op ‘Login met je schoolaccount’ op de inlogpagina
Wereldwijd toegankelijk
Education Research Complete Onderzoeksartikelen, in het bijzonder over onderwijs. Samenvattingen én full-text
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Emerald Insight Wetenschappelijke tijdschriften over economie, welzijn, onderwijs en techniek
Toegang via Login op homepage
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ERIC Verwijzingen naar artikelen, boeken, rapporten en verslagen over onderwijs en opvoeding. Internationaal en deels in full-text
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Laat maar leren Laat maar zien, Laat maar spelen en Laat maar lezen: online lesmethoden voor beeldend onderwijs en cultuureducatie
Wereldwijd toegankelijk
Onderwijsdatabank Over primair onderwijs: boeken, artikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen, educatieve software en websites
Wereldwijd toegankelijk
SAGE journals online 500 internationale tijdschriften op gebied van geestes- en sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Schoolmanagement Totaal Over onderwijsmanagement: nieuws, wet- en regelgeving en fulltext tijdschriften
Wereldwijd toegankelijk
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilminstructiefilm
Teacher Reference Center Internationale wetenschappelijke tijdschriften over onderwijs: inhoudsopgaven en samenvattingen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Koninklijke Van Gorcum tijdschriften Tijdschriften over taal, onderwijs en gezondheidszorg, waaronder Volgens Bartjens en NTZ Online
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley.
via Login -> Institutional login -> Federation and Institution -> The Netherlands-SURFconext
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleiding
Laatst bijgewerkt op 16 februari 2023.

Weblinks Onderwijs

Algemeen

10 voor de leraar Samenwerking van lerarenopleidingen voor het waarborgen van het eindniveau van de student
Centrum school en veiligheid Praktische tips en voorlichtings- en lesmateriaal op het gebied van sociale schoolveiligheid
Inspectie van het onderwijs
RSS-feed
Overzichten en publicaties van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van onderwijs, variërend van kinderopvang tot hoger onderwijs
Kennisnet
RSS-feed
Portal over het toepassen van ICT in het onderwijs
Kennisrotonde Online loket voor de beantwoording van onderwijsvragen op basis van onderzoek
lesopafstand.nl Praktische informatie en tools voor afstands- en hybride lessen in het primair en voortgezet onderwijs
Ministerie van Onderwijs en Wetenschap OC&W over actueel onderwijsbeleid
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Overzicht van onderwijsonderzoek
ToetsWijzer Actuele informatie onder redactie van het Cito over toetsing, examinering en evaluatie

Basisonderwijs

Algemeen

Leraar24 Informatie op thema over het beroep van leraar. Elk thema is uitgewerkt met informatieve video's en verdiepende artikelen
Thomas Vlaamse site over godsdienstonderwijs. Thomas ontsluit een aantal tijdschriften en bevat lessuggesties

 

Lessuggesties

De Schoolschrijver Lees- en schrijfopdrachten voor op school en thuis
Wikiwijs Docentenplatform voor het vinden, delen, gebruiken en aanpassen van allerlei leermaterialen

 

Informatieve sites voor leerkrachten en kinderen

Beeld en Geluid op school Toegang tot het archief van Beeld en Geluid met materiaal voor po, vo, mbo, hbo en wo
Jeugdbieb Portal naar betrouwbare informatieve websites over onderwerpen specifiek gericht op kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar
SchoolTV Educatieve clips voor peuters, kleuters en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

 

Jeugdliteratuur

Jeugdbibliotheek.nl Overzicht van actuele jeugdboeken gerangschikt op leeftijd
Makkelijk Lezen Plein Informatie en handige tips voor het begeleiden van kinderen met leesproblemen

 

Mediawijsheid

HoeZoMediawijs Over het veilig en slim gebruiken van (sociale) media voor kinderen en jongeren.
Media Opvoeding Database met vragen en antwoorden over media en mediagebruik door kinderen
Mediawijsheid.nl Achtergronden en algemene ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid
Mediawijzer.net
RSS-feed
Actuele informatie over mediawijsheid

Hoger onderwijs

Digitale Didactiek Kennismanagementsysteem over het toepassen van ICT in het hoger onderwijs: praktische voorbeelden van digitale werkvormen, relevante publicaties en een begrippenlijst
Vereniging Hogescholen
RSS-feed
Nieuws, feiten en cijfers, onderzoek, arbeidsvoorwaarden (CAO) en bedrijfsvoering van het hoger beroepsonderwijs in Nederland
IMS Global Learning Consortium Over leertechnologie. Site van een internationaal consortium van bedrijven en instellingen
INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education over kwaliteit in het hoger onderwijs (Engelstalig)
Nuffic Site in het Nederlands en Engels over studeren in het buitenland, buitenlandstages en waardering van diploma's over de grens. Daarnaast nieuws, overzicht van evenementen en weblogs
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Kwaliteit in het hoger onderwijs wereldwijd. Engelstalig
ScienceGuide Online magazine voor de kennissector en het hoger onderwijs met nieuws over onderwijs en onderzoek
SURFspace Portal voor het ICT-onderwijs en onderzoeksprofessionals over Good Practices op ICT-gebied, nieuwe leer- en werkomgevingen, portfolio's en digitaal toetsen
Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2020.