Xplora

Onderwijs

 


 

Nieuw in de collectie

Databanken Onderwijs

Uitleg symbolen

Education Research Complete Onderzoeksartikelen, in het bijzonder over onderwijs. Samenvattingen én full-text
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Emerald Insight Wetenschappelijke tijdschriften over economie, welzijn, onderwijs en techniek
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ERIC Verwijzingen naar artikelen, boeken, rapporten en verslagen over onderwijs en opvoeding. Internationaal en deels in full-text
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Laat maar leren Kies Laat maar zien: online lesmethode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie
Wereldwijd toegankelijk
Onderwijsdatabank Over primair onderwijs: boeken, artikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen, educatieve software en websites
Wereldwijd toegankelijk
SAGE journals online 500 internationale tijdschriften op gebied van geestes- en sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Schoolmanagement Totaal Over onderwijsmanagement: nieuws, wet- en regelgeving en fulltext tijdschriften
Wereldwijd toegankelijk
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilm
Teacher Reference Center Internationale wetenschappelijke tijdschriften over onderwijs: inhoudsopgaven en samenvattingen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Koninklijke Van Gorcum E-books over gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Via het Yindo platform
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga

Tijdschrift voor reken- en wiskundeonderwijs.
Van lopende en voorafgaande jaargang is alleen een samenvatting beschikbaar.
Oudere artikelen en onderdeel Onderwijs&Onderzoek zijn fulltext.

Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast samenvattingen van andere items
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleidinginstructiefilm

Laat maar Leren - lessen en informatie over beeldend onderwijs en cultuureducatie

Klik op het logo

Laatst bijgewerkt op 4 november 2019.

Weblinks Onderwijs

Algemeen

Centrum school en veiligheid Praktische tips en voorlichtings- en lesmateriaal op het gebied van sociale schoolveiligheid
Eduapp Over apps en hoe je deze in kunt zetten binnen het basis- en voortgezet onderwijs
Inspectie van het onderwijs
RSS-feed
Overzichten en publicaties van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van onderwijs, variërend van kinderopvang tot hoger onderwijs
Kennisbases: 10 voor de leraar De startbekwaamheden die elke leraar moet hebben
Kennisnet
RSS-feed
Portal voor het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
Kennisnet onderzoeken Onderzoeksrapporten over ICT in het onderwijs: trends, ontwikkelingen en vraagstukken
Leermiddelenplein Database over leermiddelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: methodes, deelleergangen, toetsmateriaal, examenvoorbereiding, spelvormen, visueel materiaal en educatieve software
Leraar24
RSS-feed RSS-feed
Informatie in talloze thema's over het beroep van leraar. Elk thema is uitgewerkt met informatieve video's en verdiepende artikelen
Onderwijs maak je samen Over actuele onderwijsonderwerpen en lesideeën
PPON Cito doet peilingsonderzoek in het onderwijs. Alle recente publicaties vind je hier
ToetsWijzer Actuele informatie onder redactie van het Cito over toetsing, examinering en evaluatie

Basisonderwijs

Algemeen

Onderwijsvacaturebank Vacatures in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Verder: sollicitatietips en de mogelijkheid tot e-mail-attendering op vacatures
Paboforum.nl Forums over uiteenlopende onderwerpen voor Pabo-studenten
Paboweb
RSS-feed
Informatiekanaal voor de lerarenopleidingen Basisonderwijs
Thomas Vlaamse site over godsdienstonderwijs. Thomas ontsluit onder andere een aantal tijdschriften

 

Lessuggesties

Cultuurplein Lesideeën voor kunst- en cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs
Digitale School Alternatieve leerwegen voor leerlingen. In de vaklokalen zit gratis digitaal lesmateriaal voor docenten
Lesidee.nl Lesideeën voor de basisschool, gerangschikt op groep en onderwerp / vakgebied en voorzien van een beoordeling. Ook biedt de site een forum
Wikiwijs Docentenplatform voor het vinden, delen, gebruiken en aanpassen van allerlei leermaterialen

 

Portals en zoekmachines voor leerkrachten en kinderen

Bibliotheek.nl Informatie over boeken of schrijvers voor kinderen van 6-12 jaar. Bevat ook informatie voor spreekbeurten en werkstukken
Davindi Zoekmachine voor het basisonderwijs, onder redactie van docenten
Internetwijzer Basisonderwijs Startpagina met links voor leerlingen, leerkrachten, ouders, remedial teachers, enzovoorts
Jeugdbieb Links naar leuke en informatieve sites voor kinderen
Netwijs 2.0 Zoekmachine voor kinderen en leerkrachten met meer dan 3000 links die allemaal gecontroleerd zijn. Kinderen kunnen zoeken op een woord of een vak
SchoolTV Beeldbank
RSS-feed
Filmpjes op onderwijsniveau (peuters en kleuters, primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en op thema

 

Jeugdliteratuur

Boek en Jeugd Online Een gewogen selectie uit het jaarlijkse aanbod aan jeugdliteratuur. De database is doorzoekbaar
Kjoek! Site van Richard Thiel over kinderboeken met veel informatie over jeugdboekenschrijvers
Leesplein Alles over boeken en lezen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De informatie is gerangschikt op leeftijdsgroep
Villa Kakelbont Belgische site over jeugdliteratuur met veel informatie over auteurs en illustratoren

 

Mediawijsheid

Media Opvoeding Deskundigen geven antwoord op vragen over kinderen en media
Medialessen - Wikiwijs Lessen voor mensen die in het onderwijs aan de slag willen met mediawijsheid
Mediawijsheid - Kennisnet
RSS-feed
Over allerlei aspecten van mediawijsheid
Mediawijsheid.nl Achtergronden en algemene ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid
Mediawijzer.net
RSS-feed
Allerlei informatie over mediawijsheid
Mijn Kind Online Kenniscentrum jeugd en media. Voor zowel ouders als leerkrachten

 

Opvoeding

Sociaal-emotionele ontwikkeling Praktische tips, achtergrondinformatie en lesmateriaal
Ouders Online Nederlandse community van en voor ouders op het gebied van opvoeding

 

Hoger onderwijs

BV databank Werkvormen met uitleg en concrete toepassingen (in de rubriek Steekkaarten) en onderwijs-woordenboek. Samenwerkingsproject van de Katholieke Universiteit Leuven
Digitale Didactiek
RSS-feed
Dit kennismanagementsysteem over het toepassen van ICT in het hoger onderwijs bevat bijna 200 praktische voorbeelden van digitale werkvormen
Fontys Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Overzicht van onderwijskundige diensten binnen Fontys Hogescholen
HANovatie De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over hun ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs
HBO-raad
RSS-feed
Nieuws, feiten en cijfers, onderzoek, arbeidsvoorwaarden (CAO) en bedrijfsvoering van het hoger beroepsonderwijs
Open Education Europa
RSS-feed
Forum over de huidige stand van zaken en tendenzen op het gebied van open education in Europa
IMS Global Learning Consortium Over leertechnologie door een internationaal consortium van bedrijven en instellingen
INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education over kwaliteit in het hoger onderwijs
Kenniscentrum EVC Site voor EVC-professionals: kwaliteitseisen, financiering, good practices, adressen, procedures en achtergronden over "erkenning van verworven competenties"
Nuffic Studie en stage in het buitenland, beurzen, fondsen en andere subsidiemogelijkheden. De Glossary is handig om onderwijstermen te vertalen naar het Engels
Onderzoek en innovatie Onderwijsonderzoek en - innovaties verricht door de Open Universiteit Nederland
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
RSS-feed
Kwaliteit in het hoger onderwijs wereldwijd
ScienceGuide
RSS-feed
Actuele informatie op het gebied van onderwijs en onderzoek. Je kunt je hier ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief
SURFspace
RSS-feed
Portal voor het ICT-onderwijs en onderzoeksprofessionals over Good Practices op ICT-gebied, nieuwe leer- en werkomgevingen, portfolio's en digitaal toetsen
Laatst bijgewerkt op 21 januari 2016.