Xplora

print

Recht

 


 

Databanken Recht

Uitleg symbolen

Academic Search Premier Alle disciplines zijn vertegenwoordigd in deze databank met de volledige inhoud uit duizenden tijdschrifttitels
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Ars Aequi Maandblad,  KwartaalSignaal, boeken en digitale collectie over de juridische wetenschap en praktijk
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Boomportaal 3.0 Boomportaal 3.0. E-books, tijdschriften en databanken van uitgeverij Boom
Log in met SURFconext
Wereldwijd toegankelijk
EBSCO eBooks Engelstalige en Nederlandstalige e-books over bedrijf, economie en recht
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
EUR-Lex EU-recht in alle 24 officiële talen van de EU. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Wereldwijd toegankelijk
FiscaalTotaal Fiscale thema's, almanakken, wetten, jurisprudentie en rekentools
Wereldwijd toegankelijk
Legal Intelligence Een geavanceerde zoekdienst voor het juridische domein
Wereldwijd toegankelijk
Navigator Digitale juridische informatie.
Kies Login voor WO/HBO
Wereldwijd toegankelijk
OpMaat Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie
Wereldwijd toegankelijk
Overheid.nl Alles over de Nederlandse overheid, zoals overheidsinstanties, parlementaire stukken en Staatsblad
Wereldwijd toegankelijk
De Rechtspraak Rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak
Wereldwijd toegankelijk
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Sdu Bestuursrecht Wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktische tools op het gebied van bestuursrecht
Wereldwijd toegankelijk
Sdu Handhaving Uitspraken over de handhavingspraktijk, meestal met een samenvatting: openbare ruimte, gebouwen, wet- en regelgeving enz.
Wereldwijd toegankelijk
Secondant Praktijkgerichte informatie over criminaliteitspreventie en maatschappelijke veiligheid
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley.
via Login -> Institutional login -> Federation and Institution -> The Netherlands-SURFconext
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleiding
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Wereldwijd toegankelijk
XpertHR Kennisbank over personeelszaken en arbeidsrecht
Wereldwijd toegankelijkhandleiding
Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023.

Weblinks Recht

Recht algemeen

Jure.nl
RSS-feed
Overzicht van rechtspraak, jurisprudentie en rechterlijke uitspraken
Juridische afkortingen Overzicht van juridische afkortingen en een lijst met annotatoren
Juridische Banenbank JBB is de juridische vacaturesite voor Nederland
Overheid.nl
RSS-feed
Toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, waaronder officiële bekendmakingen uit Staatscourant, Staatsblad en Tractatenblad
Recht.nl
RSS-feed
Dagelijks juridisch nieuws op twaalf rechtsgebieden. Studenten en medewerkers van Avans Hogeschool kunnen kosteloos een abonnement aanvragen
Rechtspraak.nl Officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Het WODC is een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum voor het brede veld van Justitie

Staatsrecht

Ministerie van Veiligheid en Justitie
RSS-feed
Persberichten, rapporten, beleid, wetgevingsprocessen en de digitale wetgever
Raad van State
RSS-feed
Overzicht van de adviezen over wetsvoorstellen en ontwerpbesluiten die de Raad van State heeft vastgesteld
Rijksoverheid.nl
RSS-feed
Wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen van de ministeries
Staten-Generaal
RSS-feed
Websites van de Eerste en Tweede Kamer

Bestuursrecht

Netherlands Administrative Law Library Open access netwerk over bestuursrecht met wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties
Raad voor het openbaar bestuur Adviezen en onderzoek van de Raad voor het openbaar bestuur
Vereniging voor bestuursrecht
RSS-feed
Preadviezen van de VAR
Vereniging Nederlandse Gemeenten
RSS-feed
De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten

Strafrecht

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving Instituut dat zich toelegt op wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving
Openbaar Ministerie
RSS-feed
Algemene informatie over het OM: toegang tot persberichten, rapporten en richtlijnen

Privaatrecht

Autoriteit Consument & Markt
RSS-feed
Belangenorganisatie voor consumenten en eerlijke marktwerking
Autoriteit persoonsgegevens
RSS-feed
Privacywetgeving: adviezen, richtlijnen en onderzoeken
Geschillencommissie Uitspraken van deze instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen
Instituut voor Informatierecht
RSS-feed
Onderzoek op het gebied van informatierecht
Ius mentis Over internetrecht, auteursrecht en intellectueel eigendom
Raad voor Rechtsbijstand Wet- en regelgeving en jurisprudentie voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Integrale veiligheid

ASIS online Internationale organisatie voor veiligheidsprofessionals
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
RSS-feed
CCV helpt professionals, ondernemers en burgers om Nederland veilig en leefbaar te maken
COT Instituut voor veiligheids- en crisismanagement
Instituut Fysieke Veiligheid IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's
Onderzoeksraad voor veiligheid Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van rampen en grote ongevallen
Veilig ontwerp en beheer SVOB over het veiliger maken van gebouwen en buitenruimte
Veiligheidsmonitor Jaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap
WODC | Trefwoord ABC Trefwoordenlijst van de rijksoverheid over justitie en veiligheid

Europees recht

CURIA - Hof van Justitie van de Europese Unie
RSS-feed
Jurisprudentie van het Hof van Justitie, die toezicht houdt op de naleving van de EU-wetgeving
EUR-Lex
RSS-feed
Alle wetgeving, andere documenten en de authentieke elektronische versie van het Publicatieblad van de EU
EUROPA Officiële website van de Europese Unie. Bevat: publicatieblad, verdragen, wetgeving, besluiten en jurisprudentie
Europa NU
RSS-feed
Onafhankelijke site voor de burger om zich een oordeel te vormen over hoe de EU invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa
Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2020.