Xplora

print

Techniek

 


 

Databanken Techniek

Uitleg symbolen

Academic Search Premier Alle disciplines zijn vertegenwoordigd in deze databank met de volledige inhoud uit duizenden tijdschrifttitels
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ACM Digital Library Informatica: full-text artikelen, nieuwsbrieven en conferentieprocedures uit ACM digital library en -gids
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Automatie | PMA Industrieel automatiseringsvakblad voor proces-, productie- en machineautomatisering, informatisering en instrumentatie
Wereldwijd toegankelijk
Beheer en Onderhoud Kostengegevens voor de bouw
Toegang binnen Avans netwerk
Betoniek Alle jaargangen van Betoniek: vakblad over technologie en uitvoering van beton
Wereldwijd toegankelijk
Bouwkosten Kostengegevens voor de bouw, inclusief ramingsprogramma
Toegang binnen Avans netwerk
BrisWarenhuis Bouwbesluit en normen over constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en energieprestatie.
Voor toegang moet je eenmalig een KennisID aanmaken
Wereldwijd toegankelijk
Business Source Ultimate Engelstalige artikelen over management, marketing, (bedrijfs)economie, personeel en organisatie
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Cement online Alle jaargangen van het vakblad Cement: literatuur op het gebied van bouwen met beton
Wereldwijd toegankelijk
DACE Price Booklet Onafhankelijke kostenramingsgegevens voor de procesindustrie
Toegang binnen Avans netwerk
EBSCO eBooks Engelstalige en Nederlandstalige ebooks o.a. over techniek, full-text raadpleegbaar
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Emerald Insight Wetenschappelijke tijdschriften over economie, welzijn, onderwijs en techniek
Toegang via Login op homepage
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Energie+ Kennisplatform over lokale duurzame energie
Wereldwijd toegankelijk
GreenFILE Over vervuiling en klimaatverandering, groen bouwen, recycling, duurzame landbouw en duurzame energie
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
GWWkosten Kostengegevens voor de bouw, inclusief ramingsprogramma
Toegang binnen Avans netwerk
ICT&health Platform over veranderende zorg door nieuwe technologieën en slimme innovaties
Login te verkrijgen via xplora@avans.nl
Wereldwijd toegankelijk
ISSO Open Kennis voor bouw- en installatieprofessionals
Voor toegang moet je eenmalig een KennisID aanmaken
Wereldwijd toegankelijk
Journal of chemical education Over chemie-onderwijs met o.a. laboratoriumexperimenten en instructiemethodes
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
LISTA Full-text artikelen over bibliotheekwezen, classificatie en informatiemanagement
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
NEN Connect Meer dan 60.000 NEN-normen full-text
Wereldwijd toegankelijkinstructiefilm
Praktijkgids Arbeidsveiligheid Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid
Wereldwijd toegankelijk
PubMed (Bio)medische literatuur: abstracts, maar soms ook full-text artikelen. Zoek op trefwoord (MeSH), auteur of tijdschriftnaam
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilminstructiefilminstructiefilm
Renda kennisnetwerk bestaande bouw Alle jaargangen van Renda, vakblad over renovatie
Wereldwijd toegankelijk
Retriever Data van alle Nederlandse media voor het maken van mediastrategieën
Wereldwijd toegankelijk
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Vaktijdschrift over stedenbouw en ruimtelijke ordening
Wereldwijd toegankelijk
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SciFinder Chemische referenties, stoffen en reacties.
Maak eerst een account met je Avans-e-mail. Dit kan alleen binnen Avans!
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugainstructiefilminstructiefilm
SpringerMaterials Fysische en chemische gegevens van materialen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Toets Vakblad over milieueffectrapportage
Vakbase Over HRM, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden, bouw en installatie
Wereldwijd toegankelijk
Van Duuren Media Honderden e-books over media en management
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley.
via Login -> Institutional login -> Federation and Institution -> The Netherlands-SURFconext
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleiding
Laatst bijgewerkt op 13 februari 2023.

Weblinks Techniek

Algemeen

Biowetenschappen en maatschappij Stichting BWM draagt bij aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen. Per thema zijn er pdf’s (cahiers) met de huidige stand van zaken.
Deltares Onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek naar watervraagstukken zoals hydrologie, vloeistofdynamica, morfologie, waterkwaliteit en ecologie
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA De grootste beroepsvereniging voor ingenieurs in Nederland
NEN Het nationale normalisatie-instituut: persberichten, producten en normontwikkeling
TNO
RSS-feed
Onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën
TU Delft
RSS-feed
Delft University of Technology
TU Eindhoven
RSS-feed
Technische Universiteit Eindhoven

Forensisch onderzoek

Bloodstain Pattern Analysis Tutorial Een goede gids op het gebied van bloed en bloedonderzoek bij forensisch onderzoek
Dolan DNA Learning Center
RSS-feed
Een rondleiding door de wereld van het DNA en het forensisch onderzoek
DNA-diagnostiek Nijmegen Op deze website wordt voor de doelgroep artsen en onderzoekers duidelijk en ophelderend geschreven over DNA-diagnostiek
DNA unraveled Docenten geven online antwoorden op vragen van studenten over DNA en criminaliteit
Forensic Chemistry Lab Manual Met behulp van dit handboek kunnen onderzoeksopdrachten voor tien analyses worden uitgevoerd
Forensic entomology Zeer brede basiskennis van de insectenleer, onder andere bedoeld voor ondersteuning van het onderwijs
International Forensic Research & Consulting Op deze site worden cases behandeld en is er veel te lezen over sporen en sporenonderzoek
Kennislink
RSS-feed
Alles over wetenschap, o.a. over DNA en forensisch onderzoek
National Criminal Justice Reference Service - NCJRS Diverse publicaties over DNA en bewijslast
Nederlands Forensisch Instituut
RSS-feed
Het NFI levert - in opdracht van klanten - kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving - NSCR Beschrijvingen van onderzoek over criminaliteit en rechtshandhaving met het accent op procesonderzoek
TOXNET Toxicology data network biedt een verzameling databases op het gebied van toxicologie en chemicaliën
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum - WODC
RSS-feed
Bronnengids op justitieel gebied met full-text informatie over strafrecht en strafproces, criminologie, criminaliteit en delicten

Informatica

CWI
RSS-feed
Centrum voor Wiskunde en Informatica
KNVI

Beroepsvereniging voor professionals in informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening

Oracle
RSS-feed
Site voor ontwikkelaars en IT-professionals over cloud-toepassingen en online platforms
TheServerSide.com
RSS-feed
Online community voor Java
Woordenlijst Informatica Termen, afkortingen, acroniemen en jargon uit de informatica

Communicatie en multimedia design

Digital-Tutors Uitleg voor studenten en ontwikkelaars over het maken van films, games en digitale kunst
HTML Goodies
RSS-feed
Tips en trucs over webdesign en web development
MultimediaShooter
RSS-feed
Amerikaanse site over multimedia en blogs
Student Multimedia Design Center
RSS-feed
Studentenblog van de University of Delaware

Chemische technologie

Basics of NMR Een volledig boek over NMR: de theorie wordt verduidelijkt met afbeeldingen en animaties
Chemie.de
RSS-feed
Links over onder andere chemische industrie, software, uitgevers en nieuwsgroepen
Laboratorium.nl Informatieplatform voor en door medewerkers van Nederlandse laboratoria
Macrogalleria Polymeren: herkomst, soorten, werking, synthese, analyse en productie
NMR Spectroscopy Via 'Principles of Nuclear Magnetic Resonance' wordt het basisprincipe uitgelegd. Verder vind je hier toepassingen van 13C NMR en 1H NMR en links naar spectraverklaringen
NVKC - Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie Informatie op het gebied van klinische chemie
Periodic Table of the Elements De elementen: hoe ze ontdekt zijn, het gebruik, de electronenconfiguratie en het gewicht van de atomen
RIVM Over risico's van chemische stoffen. Zoeksysteem met stofnamen en eigenschappen
Smithers Rapra Engelstalige site met samenvattingen en een zoekmachine op het gebied van plastic en rubber

Milieukunde

Duurzame Energie Index Wegwijzer over duurzame energiebronnen, warmteopslag, warmtekracht en warmtepompen
ECN Energietechnologie
RSS-feed
Onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied: duurzame energie, nucleair onderzoek, geavanceerde conversie van brandstoffen en beleidsstudies
Energy Efficiency and Renewable Energy
RSS-feed
De Amerikaanse overheid over duurzame energie en energiebeheer en -efficiency
Milieu Centraal Praktische milieu-informatie voor consumenten. Test je milieukennis of bespaarmogelijkheden
Ministerie van Infrastructuur  en Milieu
RSS-feed
Overheidsvoorlichting over milieu
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu
RSS-feed
Site van het RIVM o.a. over het broeikaseffect en klimaatverandering

Werktuigbouwkunde en elektrotechniek

AGVE Over Automatisch Geleide Voertuigen en bijbehorende besturingen
DomoZine Over domotica en gebouwautomatisering
Elektropraktijk Praktijkgerichte vakinformatie voor de elektrotechnische branche
The engineer
RSS-feed
Engelstalige site voor ingenieurs: nieuws, producten, beurzen enz.
Engineers online
RSS-feed
Over engineering. Tevens online toegang tot diverse vakbladen
De Ingenieur Nieuws, opinie en achtergronden over techniek en technologie
InTechOpen Engelstalige boeken, artikelen en papers over engineering
Turck Over componenten voor de industriële automatisering

Bouwkunde

Archidat Gratis toegang tot bouwkosten, GWW kosten en bouwdetails
Betoninfra Het samenwerkingsverband van het Cement- en Betoncentrum en de Vereniging Cementbeton Wegenbouwers over beton in de infrastructuur
Betonvereniging Platform voor kennisdeling over beton met publicaties en opleidingen
BouwLokalen Het samenwerkingsverband van Bouwend Nederland en SBR voor technologische vernieuwingen in de bouw met presentaties, filmpjes en een nieuwsbrief
BouwWeb Portal voor en door bouwers over processen en materialen. De bouwinformatie-index over bedrijven, organisaties en producten is het hart van de site
Bruggen Stichting De NBS over bruggenbouw in Nederland. Bevat een bruggendatabank
Centrum Hout Informatie over Centrum Hout, opleidingen, houtinformatie en het houtblad. Een interessante subsite is Houtinfo over hout, plaatmaterialen en houttoepassingen
COB - Centrum voor Ondergronds Bouwen
RSS-feed
Over ondergrondse bouwprojecten
Compendium voor Leefomgeving
RSS-feed
Over verkeer en vervoer in samenhang met ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Met beknopte informatie en gegevens in kaartvorm
CROW Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte met themawebsites en nieuws
Duurzaam bouwen en verbouwen - Rijksoverheid
RSS-feed
Actualiteiten, begrippenlijst, publicaties en infobladen over duurzaam (ver)bouwen
ENCI Deze producent van Nederlands cement behoort tot de Heidelberg Cement Group, wereldwijd marktleider op het gebied van cement en beton: o.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling
GeoNet.nl Onafhankelijke platform voor geotechnisch Nederland
Geotechniek Vakblad over het geotechnisch werkveld in Nederland en België. Archief vanaf 1997
Grond-, weg- en waterbouw GWWweb met meer dan 3000 links op het gebied van grondverzet, weg- en waterbouw,  zoals de Hogesnelheidslijn, de Deltawerken en de aanleg van snelwegen
Houtdatabase Houtsoorten voor de bouw en GWW sector
Massachusetts Institute of Technology - MIT
RSS-feed
Het beroemde MIT met nieuws, onderzoek en links
NVBK De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen: forum, jaaragenda en links
SWOV Kennisportaal Publicaties van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
TVVL De Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen met activiteiten en publicaties
Vastgoedkennis.nl De database van het Vastgoedinformatiecentrum omvat meer dan 35.000 titels: tijdschriftartikelen, marktrapporten, jaarverslagen en boeken
Veilig ontwerp en beheer Handreikingen voor studenten en professionals voor het veilig ontwerpen van de ruimtelijke omgeving
Waterbouwers Organisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw
Werktuigbouw Onderdeel van Techniekweb.nl over civiele techniek en werktuigbouwkunde. Bruikbaar als oriëntatie voor werkstuk of project
WTCB WTCB is een Belgisch onderzoekscentrum voor de bouwsector. De site biedt uitgebreide voorlichting en een databank met projecten en publicaties

Watermanagement

Deltaprogramma Rijksoverheid
RSS-feed
Over veiligheid en zoetwaterbeheer in Nederland
Helpdesk Water Overheidsvoorlichting over aan water gerelateerde onderwerpen
Hydrotheek
RSS-feed
Ruim 30.000 bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding en afvalwaterzuivering
Stowa Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland
Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023.