Xplora

print

Welzijn

 


 

Databanken Welzijn

Uitleg symbolen

Augeo magazine Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld
Wereldwijd toegankelijk
Boomportaal 3.0 Boomportaal 3.0. E-books, tijdschriften en databanken van uitgeverij Boom
Log in met SURFconext
Wereldwijd toegankelijk
Coachlink Kennisbank voor coaching en ontwikkeling
Wereldwijd toegankelijk
DSM-5 Volledige inhoud van de DSM-5, handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Met oefenvragen, casussen en ICD-codes.
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
EBSCO eBooks Engelstalige en Nederlandstalige e-books
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Effectieve sociale interventies Databank met methoden om vraagstukken in de sociale sector slagvaardig aan te pakken
Wereldwijd toegankelijk
Emerald Insight Wetenschappelijke tijdschriften over economie, welzijn, onderwijs en techniek
Toegang via Login op homepage
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Inzicht sociaal domein Kennis en advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Wereldwijd toegankelijk
Journal of Social Intervention Wetenschappelijk tijdschrift over maatschappelijk werk, maatschappelijke vorming, sociale politiek, de zorgsector en organisatorische ontwikkelingen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Kennisbank Diversiteit en Emancipatie Over diversiteit en emancipatie: beschrijvingen van en verwijzingen naar informatie
Wereldwijd toegankelijk
Mens en Maatschappij Artikelen over het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Nederlands jeugdinstituut Jeugd en opvoeding: interventies, onderzoek, instrumenten en na-en bijscholing
Wereldwijd toegankelijk
Oxford Academic Journals Internationale tijdschriften op het gebied van social science
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Professioneelbegeleiden.nl Online tijdschriften over coaching, onderwijs en psychologie.
Inloggen niet nodig, gebruik de groene downloadknop bij artikelen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
SAGE journals online 500 internationale tijdschriften op gebied van geestes- en sociale wetenschappen
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
ScienceDirect Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Sociaal Digitaal Artikelen uit sociale en pedagogische vakbladen van uitgeverij SWP
Login te verkrijgen via xplora@avans.nl
ScienceDirect Tijdschrift over maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen
Wereldwijd toegankelijk
SpringerLink Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Thesaurus Zorg en Welzijn Verklaring en systematiek van meer dan 20.000 termen over zorg en welzijn
Wereldwijd toegankelijk
Tijdschrift voor Psychiatrie Peer reviewed artikelen uit Nederland en België over psychiatrie
Wereldwijd toegankelijk
Koninklijke Van Gorcum tijdschriften Tijdschriften over taal, onderwijs en gezondheidszorg, waaronder Volgens Bartjens en NTZ Online
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kaluga
Wiley Online Library Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley.
via Login -> Institutional login -> Federation and Institution -> The Netherlands-SURFconext
Wereldwijd toegankelijk / opgenomen in Kalugahandleiding
Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023.

Weblinks Welzijn

Sociologie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistische schatkamer van Nederland. Bevat o.a. Statline, Kerncijfers, Statistisch Bulletin en het Conjunctuurbericht.
Sociaal Cultureel Planbureau Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut. Het publiceert rapporten en adviseert gevraagd en ongevraagd de regering en de Eerste en Tweede Kamer.
SocioSite Sociaal-wetenschappelijk informatiesysteem vanuit de Universiteit van Amsterdam. SocioSite is de gouden gids voor sociale wetenschappen.

Sociale psychologie

COC Nederland Nederlandse vereniging voor integratie van homoseksualiteit: projecten, nieuwsbrief, publicaties, discussieforum, informatie over locale afdelingen en links
Mikado Mikado vormt een toegangspoort tot interculturele kennis, expertise en informatie voor de gehele gezondheidszorg.
Rutgers WPF Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun werk, zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten.

Sociale vraagstukken

Anja Meulenbelt weblog Discussies (zonder scheldpartijen) over antiracisme, Islam, emancipatie, Palestina/Israel en Nederland multicultiland
Atria Atria is het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Buurtwijs Platform voor buurtontwikkeling
Canon van sociaal werk Nederland De Canon Sociaal Werk wil studenten, professionals en beleidsmakers inzicht geven in de geschiedenis van het sociaal werk in de breedste zin
College voor de rechten van de mens Bevat uitspraken van de Commissie en wetteksten over gelijke behandeling
Echo Echo is een landelijk expertisecentrum voor diversiteitsbeleid van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven.
Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid Onderzoeksinstituut ISW over de sociaal weerbare samenleving en integratie van culturele groepen
Journal of Social Intervention Wetenschappelijk onderzoek en reflecties op de praktijk van sociale interventie voor academici en professionals
Kennisplatform Integratie & Samenleving KIS voor onderzoek en advies over integratie, migratie en diversiteit
KennisRing | Sociale zekerheid Beknopte informatie over werk, uitkeringen en vergoedingen.
Loketgezondleven.nl Kennis en praktische handvatten voor professionals bij hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers
Maghreb.nl Website over de Marokkaanse cultuur in Nederland
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
RSS-feed
SZW ontwikkelt beleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomens, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden
Platform31 Kennis van stad en regio.
Verwey-Jonker Instituut
RSS-feed
Onderzoeksinstelling voor sociale vraagstukken. Het instituut wil de sociale participatie van burgers bevorderen en bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen. De publicaties zijn direct oproepbaar.
Werkplaatsen Sociaal Domein Samenwerkingsverbanden van lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties over maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.
Zorg voor Beter Kennisplein over verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn

Maatschappelijk werk

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk BPSW informatie over congressen, het beroepsregister van maatschappelijk werkers, onderzoeksprojecten en publicaties
GGZ-richtlijnen Evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen
Jellinek Site over alcohol-, drugs- en gokverslaving
Meetinstrumenten voor de ouderenpsychiatrie Meetinstrumenten van Trimbos / Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)
Movisie
RSS-feed
Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
PON
RSS-feed
Het kenniscentrum op sociaal terrein voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant
Sociaalweb Nieuws op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, jeugd en passend onderwijs
Sociaal Werk Nederland Branche-organisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
Social Care Online Zeer uitgebreide Engelstalige database over maatschappelijk werk. Bevat o.a. onderzoeksverslagen, krantenartikelen en links.
SOZIO SPH Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen.
Trimbos-instituut Landelijk kenniscentrum voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
Vilans Kenniscentrum voor langdurende zorg over gehandicapten- en ouderenzorg, wonen, technologie en kwaliteit van zorg

Jeugdhulpverlening / gezinsproblematiek

Zorg voor de Jeugd Nederland Moderne geschiedenis (vanaf 1800) van de zorg voor de jeugd
Community Care Praktijkvoorbeelden uit maatschappelijk werk gebaseerd op recent onderzoek (Engelse website)
Huiselijk geweld Informatie over en hulp bij huiselijk geweld in Nederland
Nederlands Jeugd Instituut (NJi) Het NJi richt zich op het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jeugdigen en de sociale en pedagogische context waarin zij leven
Pleegzorg Nederland Informatie, links, actualiteiten en adressen over pleegouderschap, pleegouders en pleegkinderen
Richtlijnen jeugdzorg Aanbevelingen voor jeugdzorgprofessionals
Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme Peerreviewed tijdschrift over autisme

Gehandicaptenzorg

Kennisplein gehandicaptensector Kennisnetwerk voor beleid, zorg- en dienstverlening op het gebied van de gehandicaptenzorg, met informatie over de eigen projecten en veel links
MEE
RSS-feed
MEE biedt onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
RSS-feed
VGN is de brancheorganisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Over zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap
Laatst bijgewerkt op 1 november 2022.

Tijdschriften

Een overzicht van vakbladen voor Social Work. De gelinkte websites bevatten vaak interessante achtergrondinformatie.

Asiel & migrantenrecht Inlog verkrijgbaar bij de balie
Augeo Magazine over veilig opgroeien
Autisme Contactblad van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Aanwezig in Breda
BIJ ONS Tijdschrift voor pleegzorg, voorheen onder de naam Mobiel. Verschijnt 4x per jaar fysiek, 2x per jaar digitaal. Aanwezig in Breda
Dagbesteding Vakblad voor activiteitenbegeleiders in de ouderenzorg, de psychiatrie en gehandicaptenzorg, voorheen onder de naam AS. Via Springer
Denkbeeld Tijdschrift voor psychogeriatrie. Via Springer
Dth : Directieve therapie Over de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en psychotherapie.  Digitaal via Springer tot 2011. Aanwezig in Breda
Filosofie magazine Filosofie over maatschappelijke, politieke en persoonlijke onderwerpen. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Jeugd en Co Over werken met probleemkinderen en -jongeren. Via Springer
Jeugdbeleid Over lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg. Via Springer
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg. Via Springer
Journal of social intervention Wetenschappelijk onderzoek en reflecties op de praktijk van sociale interventie
Kind & Adolescent Wetenschappelijke publicaties over pedagogiek, psychiatrie en psychologie voor kinderen en jongeren. Via Springer
Kinderopvang Vakblad voor werkers in de kinderopvang. Via Springer
Klik Maandblad voor de zwakzinnigenzorg. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Maatschappij & politiek Vakblad voor maatschappijleer. Aanwezig in Breda
Management Kinderopvang Voor managers en beleidsmakers in de kinderopvang. Via Springer
Markant Maandblad voor de gehandicaptensector. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Mens en maatschappij Tijdschrift voor sociale wetenschappen
NTZ Over zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Aanwezig in Breda
Orthopedagogiek Onderzoek en praktijk in het domein van de orthopedagogiek. Aanwezig in Breda
Ouderschapskennis Voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners. Inlog verkrijgbaar bij de balie. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Participatie en herstel Over mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Pedagogiek Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming
PlusPunt Uitgave van belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Aanwezig in Breda
Sociaal Bestek Over werk, inkomen en zorg. Via Springer.
Sociale Psychiatrie Over sociaal psychiatrische verpleegkunde en de GGZ. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Sociologie Over actuele maatschappelijke werkstukken
SoziO Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Digitaal via Soziodigitaal. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Systeemtherapie Tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk. Inlog verkrijgbaar bij de balie. Aanwezig in Breda
Tijdschrift voor genderstudies Over sekse in relatie totr discriminatie en uitsluiting. Aanwezig in Breda
Tijdschrift voor orthopedagogiek Over orthopedagogiek en aangrenzende velden
Tijdschrift voor filosofie Bijdragen van filosofen uit verschillende landen
Tijdschrift voor psychiatrie Wetenschappelijke artikelen over psychiatrie in Nederland en Vlaanderen
Tijdschrift voor Positieve Psychologie Over positieve thema's uit de psychologie. Eigen inlog aanmaken
Tijdschrift voor sociale vraagstukken Antwoorden op maatschappelijke kwesties. Interviews, reportages, opinie en onderzoek. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Vakblad sociaal werk Voor professionals en studenten in sociaal werk. Aanwezig in Breda en DB Hervenplein
Verslaving Achtergronden van de verslavingszorg. Alleen nog archief via Springer
Vice versa Tweemaandelijks blad voor Nederlandse vrijwilligers en over vrijwilligershulp in ontwikkelingslanden. Aanwezig in Breda
VluchtelingenWerk magazine Over vluchtelingenwerk. Aanwezig in Breda
Vrijetijdstudies Semi-wetenschappelijke tijdschrift gericht op de vrijetijdssector. Aanwezig in Breda
WMO magazine Over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Aanwezig in Breda
Waardenwerk Over bestaansethiek. Aanwezig in Breda
Wijsgerig perspectief Filosofie over maatschappij, cultuur en wetenschap. Aanwezig in Breda
Zorg+Welzijn Vakblad voor werkers in het sociaal domein. Via Springer
Zorgvisie Over beleid en management in de zorg. Via Springer
Laatst bijgewerkt op 4 juni 2019.