Xplora

print

NSE 2022: studenten voelen zich thuis bij Avans

31 mei 2022

Avansstudenten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het onderwijs. Dat is een van de conclusies uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE). Studenten startten dit studiejaar nog onder coronamaatregelen. Toch kreeg de sfeer in het algemeen een hoge waardering. Ook de deskundigheid van docenten scoorde goed. Avans doet het op vrijwel alle thema’s beter dan andere vergelijkbare hogescholen.

Hoge waardering voor inclusiviteit en docenten

Avans presteert op alle items van de NSE bovengemiddeld. Het item ‘inclusiviteit’ (veilig om mezelf te zijn) scoort het hoogst van allemaal. Studenten ervaren Avans als een veilige en inclusieve omgeving waar ze gelijk behandeld worden. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ze voelen zich thuis bij Avans. 

Ook zijn de studenten zeer tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten en over de kennis die zij hebben van de beroepspraktijk. Nog meer dan vorig jaar ervaren studenten dat er een open sfeer is om vragen te stellen.

Philippe Raets, voorzitter College van Bestuur is trots op de resultaten: “Het is goed om te lezen dat studenten onze docenten roemen én dat ze daarnaast ook de algehele sfeer bij Avans waarderen. Leren doe je het beste in een veilige omgeving waar je je prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn. Dat vinden we belangrijk en daar is veel aandacht voor. De goede resultaten betekenen niet dat we achteroverleunen. We werken samen aan het onderwijs van morgen.”

Ontwikkelkansen

Een thema waarop Avans iets lager scoort is toetsing en beoordeling. Vooral over de bruikbaarheid van de feedback zijn Avansstudenten minder tevreden. Toch beoordelen zij dit onderwerp hoger dan studenten van vergelijkbare hogescholen. 

Het thema afstandsonderwijs is een ander thema waarop nog winst te behalen is. De gemiddelde boordeling van 3,4 is hetzelfde als vorig jaar. Vergeleken met andere onderwerpen zijn studenten hier dus het minst tevreden over. Met alle ontwikkelingen rondom blended en hybride onderwijs blijft dit een aandachtspunt.

Associate degrees doen het goed

De tweejarige Associate degree-opleidingen (qua niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor in) zijn in 2017 geïntroduceerd om het doorstuderen te stimuleren in Nederland. Bij deze vrij nieuwe opleidingsvorm valt landelijk gezien de stijging van de algemene tevredenheid onder studenten over hun opleiding op. Deze stijging is hoger dan bij andere opleidingsvormen en zien we ook terug bij de Ad-opleidingen in Den Bosch. Binnen Avans staan de Ad Communicatie en Ad Logistiek in de top 5 van opleidingen met de hoogste tevredenheidsscore.  

Bij de deeltijdopleidingen krijgt Technische Bedrijfskunde in Tilburg de hoogste waardering. Autonome Beeldende Kunst en Technische Informatica, beiden in Den Bosch, scoren het hoogst bij de voltijdopleidingen.

Over de NSE

De NSE wordt jaarlijks afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Avans Hogeschool stelde dit jaar extra vragen over de thema’s afstandsonderwijs en gelijke behandeling.

Resultaten inzien

Alle informatie is verwerkt op het NSE dashboard. Daar kun je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergelijken. Dit dashboard helpt studenten bij hun studiekeuze. De NSE vormt ook een belangrijke basis voor de ranglijsten van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies, die in oktober gepubliceerd worden. 

Meer informatie

Dit overzicht toont de resultaten van heel Avans tegenover het hbo-gemiddelde.

Avans medewerkers en studenten kunnen de academierapporten, het instellingsrapport en factsheets van alle opleidingen bekijken op SharePoint. Deze rapportages laten zien waar volgens de studenten de sterke kanten liggen en wat er nog beter kan.

Het NSE-magazine licht toe hoe de verschillende rapportages te gebruiken zijn. Ook delen de hoogst scorende opleidingen hun tips en tops in dit magazine.

Laatst bijgewerkt op 26 september 2022.