Xplora

Studiemiddag literatuur en praktijkonderzoek

31 mei 2018

Avans Hogeschool bereidt aanstaande professionals voor op hun entree op de arbeidsmarkt. De moderne professional is een kritische kennisconsument, die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden in een complexe werkomgeving. In de beroepspraktijk spelen lezen en literatuuronderzoek dan ook een belangrijke rol.

Maar hoe staat het daarmee in een tijd waarin veel geklaagd wordt over 'ontlezen'? Hoe brengen wij studenten bij dat lezen niet alleen een plicht is, maar ook een buitengewoon plezierige bezigheid?

Studiemiddag

Over deze vraag organiseert het Lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (ViA) van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool in samenwerking met Xplora een studiemiddag in Den Bosch op 12 juni aanstaande.

  • In het eerste deel van de middag wordt stilgestaan bij leeservaringen bij Avans.
  • In het tweede deel van de middag wordt ingezoomd op de leescultuur in het veiligheidsdomein, het werkveld waarin veel Avansstudenten die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Veiligheid na hun afstuderen werk vinden.
  • Het laatste woord over de toekomst van het boek is aan een uitgever.

Aanmelden

Aanmelden voor deze middag is kosteloos en kan door een mail te sturen naar Karlijn Juncker, ka.juncker@avans.nl.

Meer informatie vind je op de site van Expertisecentrum Veiligheid.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.