Xplora

print

Studenten meer tevreden over Xplora

8 december 2017

December is de tijd van het jaar waarin er teruggekeken wordt en er ranglijstjes worden gemaakt. De Nationale Studenten Enquête (NSE) vraagt elk jaar naar de tevredenheid over Xplora. Hoe doet Xplora het in de ogen van Avans studenten? In bijna alle gevallen steeds ietsje beter, zo blijkt.

In de NSE zijn twee vragen opgenomen over de bibliotheek/mediatheek/Xplora. De eerste vraag wordt voorgelegd bij alle hogescholen:
Geef aan hoe tevreden je bent over de bibliotheek/mediatheek (op schaal 1-5).
Avans Hogeschool scoort op dit onderdeel al enkele jaren significant beter dan het landelijk gemiddelde.

De NSE bevat een tweede vraag die uitsluitend gesteld wordt aan Avans studenten:
Geef aan hoe tevreden je bent over Xplora (op schaal 1-5).
De resultaten laten voor de grotere vestigingen zien dat er een overwegend stijgende lijn is, net als bij de algemene tevredenheid over Avans Hogeschool.

Na de verbouwing meer tevredenheid?

In de afgelopen jaren werden enkele Xplora locaties grondig vernieuwd. Een verbouwing betekent voor studenten in de regel veel ongemak en overlast. De nieuwe leeromgeving die daarna ontstaat zou wellicht meer tevredenheid moeten opleveren, omdat die up-to-date is afgestemd op de wensen van academies en studenten.

Op het eerste oog lijken de verbouwingsmomenten van de Lovensdijkstraat (oplevering augustus 2015) en de Onderwijsboulevard (oplevering augustus 2016) terug te zien in de scores. De afname van de NSE vindt steeds plaats in het voorjaar. De meest recente jaren scoren beide locaties beter dan in de jaren voorafgaand aan de verbouwing. Het gaat over een significante stijging van ongeveer 0,20 à 0,25.

Ook zonder verbouwing meer tevredenheid

De Xplora’s aan de Hogeschoollaan (in 2016-2017) en de Prof. Cobbenhagenlaan (van 2013 tot 2015) vertonen ook een significante stijgende tevredenheidsscore, die niet direct aan een grootscheepse verbouwing te verbinden is.

Vergeleken met de algemene tevredenheid op de Beukenlaan valt op dat de tevredenheid over Xplora op die locatie wat achterblijft, ondanks een verbouwing en verhuizing in 2015. De laatste jaren is er wel een gunstige ontwikkeling, die pas in 2017 significant te noemen is.

Als referentie is in de grafieken de score voor de algemene tevredenheid opgenomen. Ook deze vertoont overwegend een langzaam stijgende lijn. De score voor Xplora ligt overal lager dan de algemene tevredenheid. Maar ook de meeste andere deelonderwerpen van de NSE scoren doorgaans lager.
De verschillen tussen de tevredenheid over Xplora en de algemene tevredenheid zijn het grootst bij locatie Terrazza en de Beukenlaan.

Laatst bijgewerkt op 12 december 2017.