Xplora

HBO Kennisbank

HBO Kennisbank is de internetetalage van de hogescholen. De databank geeft toegang tot kennisproducten van studenten, docenten en lectoren. Zowel onderzoeken als afstudeerverslagen zijn hierin gemakkelijk te vinden.

Scripties en publicaties bieden vaak een nieuwe blik op onderwerpen die interessant zijn voor het bedrijfsleven en de samenleving. HBO Kennisbank legt een brug tussen toegepast onderzoek en de beroepspraktijk.

De deelnemende hogescholen, SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten vrij beschikbaar te stellen op HBO Kennisbank.

Direct naar HBO Kennisbank

HBO Kennisbank: opslag en aanbod van bruikbare informatie

Hoe werkt HBO Kennisbank?

Het principe is eenvoudig. Elke hogeschool heeft een eigen opslagplaats (repository) en is verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer daarvan. Het materiaal dat geschikt is wordt per hogeschool verzameld en opgeslagen. Alle repositories samen vormen de HBO Kennisbank.

Auteursrechten

Scripties, publicaties en ander materiaal in HBO Kennisbank vallen onder de auteurswet. Dat betekent dat iemand anders het werk niet zomaar mag gebruiken.

Studenten zijn de auteur van hun scriptie. Elke hogeschool maakt daarom met studenten afspraken over het plaatsen van hun scripties. Uiteraard wordt hierbij ook gekeken naar vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens.

Avans Hogeschool gebruikt een formulier voor toestemming. De student geeft hiermee aan of hij het goed vindt dat zijn publicatie in HBO Kennisbank openbaar wordt gemaakt.

Ga zorgvuldig om met klachten over publicaties, ook voor degene die publiceert: Model Notice & Take Down Procedure van SURFfoundation.

Laatst bijgewerkt op 22 november 2016.