Xplora

print

Vraag? App Xplora

Appen met Xplora kan:

  • via 06 - 22 31 91 00
  • alleen voor WhatsApp, niet bellen of sms'en

Xplora WhatsApp is bedoeld voor het stellen van korte vragen over onze dienstverlening. Als je vraag gaat over een bepaalde locatie of academie: vergeet dit dan niet te vermelden!

Berichten worden gelezen en behandeld tijdens kantooruren. Onze reactie komt niet altijd direct.
Is er haast bij, bel dan naar 088 - 525 60 50.

Uitgebreide informatievragen, opmerkingen of klachten mail je naar xplora@avans.nl. Dit kan 24/7.

Meer informatie

WhatsApp is een applicatie voor mobiele telefoon (al of niet in combinatie met een pc). Het werkt vrijwel hetzelfde als sms, maar dan via de internetverbinding. Download WhatsApp

Xplora WhatsApp van Avans Hogeschool is bedoeld voor het geven van 'algemene' informatie over de dienstverlening van Xplora en het Leer- en Innovatiecentrum.
Voor specifieke vragen die via WhatsApp niet kunnen worden beantwoord door de aard of verwachte tijdsduur verwijst de medewerker je door.

Xplora WhatsApp verstrekt geen persoonsgebonden informatie.
Vragen als "Wat is mijn lenersnummer?" of "Wat is mijn wachtwoord om boeken te kunnen aanvragen?", worden niet beantwoord.

Avans Hogeschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan deze wijze van communiceren.
Aan WhatsApp-geprekken kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp-gesprekken met Xplora-medewerkers zijn meer informeel van aard, maar horen binnen de grenzen van het algemeen fatsoen te blijven.
Medewerkers mogen een gesprek beëindigen als dit naar hun mening als zedenkwetsend, racistisch, beledigend of niet relevant wordt ervaren.

Gesprekken worden door Xplora bewaard voor statistische evaluatie.

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2019.